Начало / Новини / Календар / Национална конференция „130 години юридическо образование в България“

272-ра аудитория, Ректорат

На 2 Ноември 2022 г. създаденият през 1892 г. Юридически факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ще отбележи своя 130-годишен юбилей.
Събитието ще се проведе от 9:00 ч. в ауд. 272 на Ректората, където ще се проведе националната конференция „130 години юридическо образование в България“. В хода на тържественото честване ще бъдат представени съвременни погледи към традициите и настоящето на обучението по право, изучаването на правото и взаимодействието между правната наука и юридическите професии.

Програма