Начало / Новини / Календар / Международна стрийминг конференция Regional / Global in the Metaverse

Онлайн

На 31 октомври 2022 г. от 17.00 ч. ще се проведе международна стрийминг конференция Regional / Global in the Metaverse, която се реализира по линия на проект „Модел на ефективна визуална комуникация и медийна среда за формиране и възпитание на нови публики в областта на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделено пространство“.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Научни изследвания“ на Министерството на науката и образованието в България и се ръководи от екип от изследователи от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Университета по библиотекознание и информационни технологии: проф. Веселина Вълканова, проф. Иванка Янкова, проф. Евгени Велев, доц. Светлана Станкова, доц. Камелия Нушева, д-р Мериан Велева и проф. Теодора Петрова (ръководител на проекта).

Конференцията ще бъде излъчвана в реално време на https://thevirtual.show/inthemetaverse/.

Виртуалното събитие ще предложи на аудиторията изявени имена от академичните среди и индустрията от България, Австрия, Великобритания, Италия, Испания, Германия, Полша и Украйна:

• Асен Асенов - директор, “ONE Фондация за култура и изкуства”;

• д-р Александър Дурчев - изпълнителен директор, “All Channels Group”;

• проф. Славия Бърлиева - зам.-директор, Кирило-Методиевски научен център към Българска академия на науките и член на Управителния съвет на Център за върхови постижения “Наследство.бг”;

• Ирина Велкова – президент и основател, сдружение “Толкова далеч, толкова близо”;

• д-р Снежанка Бауер - “Визуални изкуства”, департамент “Култура” към община Франкфурт ам Майн;

• Фердинандо Кабрини - лектор, Unito Torino University, член на екипа на EXCTRACAMPUS TV;

• Томаш Гжошлевич - заместник-ръководител на център “Медии и комуникации”, Силезийски университет в Катовице;

• проф. Клаудия Лопес Фриас – преподавател, Университет Комплутенсе, Мадрид;

• проф. Иванка Мавродиева - преподавател, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

• Алена Дальская-Латосевич - ръководител “Връзки с обществеността”, WhitePress Украйна и създател на общността PR RAZOM;

• проф. Добринка Пейчева - преподавател, Югозападен университет „Неофит Рилски”;

• проф. Мадлен Данова - професор по американска литература и култура в катедра „Англицистика и американистика” и декан на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”;

• проф. Николай Михайлов - преподавател, катедра „Комуникация, PR и реклама“, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“;

• Аркади Шарков – здравен експерт и докторант в катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”;

• проф. Данаил Данов - Факултет по образователни науки и изкуства, СУ „Св. Климент Охридски”;

• доц. Стефан Серезлиев - департамент “Журналистика и връзки с обществеността”, Великотърновски университет “Св. Кирил и Методий”;

• Калоян Ганев - Ръководител отдел “Данни и анализи” и докторант в катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция”, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”.

Всички презентации от конференцията ще бъдат публикувани на официалния сайт на проекта https://visual-communication.uni-sofia.bg/ и в YouTube. Версия на събитието ще бъде публикувана като електронно издание на английски език, наречено „New policies in art audiovisual and creative industries“, което ще бъде разпространено от издателството на СУ „Св. Климент Охридски“. Стрийминг партньор на конференцията e Webit.