Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция на Катедра „Романистика“

Център за академично качество, Ректорат

На 17 и 18 ноември 2017 г. в Центъра за академично качество (ЦАК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе второто издание на международната научна конференция за млади учени на тема: "Пренаписване и преформулиране: езиковедски, литературоведски, преводоведски, интермедиални перспективи (с фокус върху романистиката)", организирана от Катедра „Романистика“ с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Алма матер и Университетската агенция на Франкофонията (УАФ).

Конференцията е част от проявите в рамките на Климентовите дни на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2017 г.

ПРОГРАМА