Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Литература и техника”

Конферентна зала, Ректорат

В периода 9 – 11 март 2018 год. в Нова конферентна зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе международната конференция „Литература и техника”. Научният форум ще бъде открит от декана на Факултета по славянски филологии, като през трите дни ще вземат участие близо 50 изследователи от Софийския университет, Института за литература на БАН, Нов български университет, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Националния литературен музей и др. Свои доклади ще изнесат и представители на Университета в Нова Горица (Словения), Института за литература „Т. Шевченко“ (Украйна) и Житомирския държавен технически университет (Украйна).

Събитието се провежда в рамките на проекта за млади учени „Литература и техника. Изобретяване на Модерността в българската литература“ към Фонд "Научни изследвания".

Организатори: гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р Владимир Игнатов, докт. Мария Русева.

Програма на български език

Програма на английски език

За повече информация посетете сайта на събитието: https://bglitertech.com/