Начало / Новини / Календар / Международна конференция "Транснационални проекти. Ре -визии в немскоезичната литература

Заседателна зала 1

Събитието ще се проведе от 12.10. 2017 г. до 14.10. 2017 г. и се организира от Катедрата по германистика и скандинавистика към Факултета по класически и нови филологии съвместно с Института по нова немска литература - Университет в гр. Хамбург.