Начало / Новини / Календар / Международна конференция по повод 65 години специалност „Тюркология“

Зала „Проф. Емил Боев“, Център за източни езици и култури /бул. Тодор Александров 79/

На 10 ноември 2017 г. в Центъра за източни езици и култури при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се открие международна конференция посветена на 65-годишнината от създаването на специалност Тюркология към Факултета по класически и нови филологии. Конференцията ще бъде на тема „Тюркологията днес – предизвикателства и перспективи“ с участието на специалисти от България и гости от Турция, Азербайджан, Казахстан, Унгария и др.

Предвижда се в работата на форума да вземат участие представители на водещи български университети и институти. Заявка за доклади са направили учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Българската академия на науките, от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, от Столична библиотека, от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, от Югозападния университет „Неофит Рилски“, от Анкарския университет (Турция), от Университета Галатасарай (Турция) и др.

На събитието ще присъстват представители на ректорското ръководство на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заместник-ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“, деканът на ФКНФ, директорът на ЦИЕК, ръководители на катедри от ФКНФ, председателят на Съюза на преводачите в България, както и посланиците и културни аташета на Турция, Азербайджан и Казахстан, които ще оправят поздравителни адреси към участниците в международната конференция. На откриването ще присъства и г-жа Сесилия Хазай, директор на фондацията за ориенталистични изследвания „Георг Хазай“ в Будапеща (Унгария).

Събитието е организирано със съдействието на Фонд „Научни изследвания“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект №80-10-91 от 2017 г. Конференция ще бъде открита от доц. д-р Милена Йорданова, ръководител на научния проект и представител на организационния комитет. Доц. д-р Ирина Саръиванова, ръководител на Катедрата по тюркология и алтистика, ще представи целите на конференцията.

В отделните секции на конференция ще се изнесат общо 38 доклада, които скицират съвременните тенденции в развитието на тюркологията и алтаистиката и представят водещите предизвикателства пред изследователите, посветили усилията си да проучат различни аспекти на тази динамично развиваща се филологическа област.

Докладите на участниците в международната конференция са разпределени на 10 и 11 ноември 2017 г. в тематичните направления „Език и история“ и „Литература и култура“. Предвижда се материалите от конференцията да бъдат издадени в отделен том „Тюркологията днес“, който официално ще бъде представен през месец декември 2017 г.

Организаторите се надяват конференцията „Тюркологията днес – предизвикателства и перспективи“ да покаже високия авторитет на българските учени и тя да се превърне в ярка проява на българската тюркологична и алтаистична школа в Софийския университет, която се отличава с конкретност на разработките и с висока теоретична стойност.