Начало / Новини / Календар / Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника (ICQNN’2019)

Ректорат; Физически факултет

От 02.09.2019 г. до 04.09.2019 г в Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Международна конференция по квантова, нелинейна и нанофотоника ( ICQNN’2019 ). Акцентът на докладите ще бъде както върху изследвания на фундаментални физични явления, процеси и взаимодействия на лазерно лъчение с различни материали и изкуствено създадени структури, така и върху резултати в областта на квантовата и нанооптиката и върху технологични приложения на нови идеи, устройства и методи за измерване.

Водещи учени от 15 страни от Европа, Америка, Азия и Австралия, утвърдени експерти в областта на фотониката, ще представят пред участниците също и потенциални нови и иновативни решения на актуални проблеми, които сега стоят пред изследователите и пред инженерите. Непосредствено след конференцията, на 05.09.2019 г., ще се проведе сателитен Симпозиум по наноматериали и нанотехнологии. Той се организира като част от дейността и с подкрепата Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020”, по проект за Център за върхови постижения “Национален център по мехатроника и чисти технологии “, № BG05M2OP001-1.001-0008-C01.

Конференцията и симпозиумът се организират съвместно от Университета „Фридрих Шилер” Йена (Йена, Германия; Института по приложна физика и Института по оптика и квантова електроника), от Австралийския национален университет (Канбера, Австралия) и от Софийския университет „Св. Климент Охридски” (Физически факултет), с подкрепата на Office of Naval Research Global.

Домакини на сесиите ще бъдат Ректоратът на Софийския университет (на 02.09.2019г.) и Физическия факултет на Софийския университет (03.09.2019г.-05.09.2019г.).