Начало / Новини / Календар / Международна конференция "Наследствата на Дерида"

Конферентна зала, Заседателна зала 1, Ректорат

Международната конференция "Наследствата на Дерида", организирана от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и японската Асоциация за деконструкция, е посветена на предизвикателството, което работата на Жак Дерида все още представя пред научната и философската мисъл. Преводачи на съчиненията му, утвърдени учени и млади изследователи идват от три континента, за да представят резултатите от своите изследвания и своя опит с деконструкцията, но също за да поставят под въпрос готовите схващания, самоочевидността на границите и неразпитаните концептуални основания на съвременната метафизика, невидимо направляваща през ключови думи като "практичност", "успешност" и "ефикасност" стратегиите за развитие на хуманитаристиката.

ForefrontsDerrida_Poster2