Начало / Новини / Календар / Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие

Аула, Ректорат

На 20 октомври 2022 г. от 10.00 ч. в Аулата на Софийския университет ще се проведе откриващо събитие на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие. То е организирано от Министерството на образованието и науката, Съюзите на учените, физиците, химиците и математиците в България.

Събитието ще бъде открито от проф. Иван Лалов, почетен член на Съюза на физиците в България. Водещ ще е Владимир Божилов от Физическия факултет, координатор от Съюза на физиците в България: доц. Митко Гайдаров.

В рамките на събитието ще бъде представена Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, „Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия - съвременна енергийна технология“, „Химията за екологически устойчиво развитие“, „Има ли полза от чистата математика?“, „Таксономичните изследвания върху биологичното разнообразие и приносът им за устойчивото развитие“.

1

Все повече се нуждаем от фундаменталните науки, за да постигнем успех с Програма 2030 и с нейните 17 цели за устойчиво развитие. Това е посланието, отправено към света от Общото събрание на ООН на 2 декември 2021г. Държавите-членки одобриха с консенсус Резолюция 76/A/L.12, с която 2022г. се обявява за Международна година на фундаменталните науки за устойчиво развитие (IYBSSD2022).

С тази резолюция Общото събрание на Организацията на обединените нации "приканва всички държави членки, организации от системата на Организацията на обединените нации и други глобални, регионални и субрегионални организации, както и други заинтересовани страни, включително академичните среди, гражданското общество, международни и национални неправителствени организации и други заинтересовани страни, включително организации, частни лица и частния сектор да наблюдават и да повишават осведомеността за значението на фундаменталните науки за устойчивото развитие, в съответствие с националните приоритети".

Общото събрание на ООН мотивира решението си с "високата стойност за човечеството на фундаменталните науките", както и с факта, че "повишената глобална осведоменост и повишеното образование в областта на фундаменталните науки” е от жизненоважно значение за постигане на устойчиво развитие и за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят. Общото събрание на ООН също така подчерта, че "фундаменталните науки и нововъзникващите технологии отговарят на нуждите на човечеството, като осигуряват достъп до информация и повишават здравето и благосъстоянието на хората, общностите и обществата". Успехите и трудностите в глобалната борба срещу пандемията COVID-19 вече две години са ярко напомняне за това значение на фундаменталните науки, като (но не само) биологията, химията, физиката, математиката и антропологията.

Над 90 национални и международни академии на науките, научни дружества, научни мрежи, изследователски и образователни центрове също подкрепят тази инициатива. През тази специална година те ще организират събития и дейности по цялата планета, за да покажат подобряване на връзките между фундаменталните науки и 17-те цели за устойчиво развитие.

Програма