Начало / Новини / Календар / Международен научен колоквиум "Римско и съвременно търговско право"

Конферентна зала, Ректорат

Организатори на събитието са екипът на проекта – създател на сайта IUS ROMANUM с подкрепата на Катедра „Теория и история на държавата и правото“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и издателство "Сиела".

Събитието се организира в памет на доц. д-р Румен Чолов (1949-2005), който в края на 90-те години на миналия век за първи път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право - години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения.

На колоквиума ще бъдат представени доклади от проф. д-р Хуан Мигел Албуркерке Сакристан от Университета в Кордоба, проф. д-р Мария Игнатович от Университета в Ниш и проф. д-р Гоце Наумовски от Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие.

Статиите на участниците в колоквиума ще бъдат публикувани заедно с другите изследвания по темата в бр.3 на електронното списание IUS ROMANUM .