Начало / Новини / Календар / Майски фестивал на креациите

Яйцето (онлайн)

На 21 май 2021 г. от 17.00 ч. в Яйцето в Ректората Факултетът по педагогика на Софийския университет, УНЛ „Проф.д-р Петър Нойков“ и Кариерен център, Алумни клуб, Клуб „Креации“, Педагогическо хранилище организират Майски фестивал на креациите. В зависимост от епидемиологичната обстановка, събитието е възможно да се проведе без публика на живо, но по интернет, за което своевременно ще има информация в раздела на Факултета по педагогика на страницата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Фестивалът се посвещава на Патрона на факултета Свети Свети Кирил и Методий в рамките на Кирило-Методиевистките майски дни и на 35-годишнината на Факултета по педагогика.

Фестивалът е продължение на една поставена през годините традиция от УНЛ по експeриментална и професионална педагогика „Проф. д-р Петър Нойков“ да организира вечери на творчеството и студентски креации за изява на таланти сред студентите от факултета, на представители на наши базови организации. Тазгодишният фестивал се организира от екип преподаватели от Лабораторията и Кариерния център на факултета. Участници са студентите от трите степени на образование – бакалаври, магистри, докторанти, и от трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Сцената е и за наши завършили колеги, но сътрудничещи ни като алумни партньори. Сцената е и за базовите организации в екип със студенти от Факултетат по педагогика и негови преподаватели.

pl