Начало / Новини / Календар / Майски дни на докторанта

Зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация

Представяне на научни изследвания на докторанти на катедрите „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.

Събитието се организира от Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".