Начало / Новини / Календар / Лекция на тема: „Ненужните" науки: хуманитарното знание срещу технократското оглупяване"

Конферентна зала, Ректорат

Лектори ще бъдат проф. Ивайло Дичев (Софийски университет, Катедра "История и теория на културата", Лаборатория Нови медии и култури) и проф. Антоний Тодоров (Нов български университет, Департамент "Политически науки").

Лекцията е част от инициативата "Университет за всички" - съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института за изследването на обществата и знанието, БАН и Нов български университет.

Целта на организаторите е да дискутират актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привлекът вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас. Планират се поредица открити лекции, развити през призмата на разнообразни хуманитарни подходи и парадигми.

В рамките на тематичния цикъл за 2019-2020 г. ще бъдат разгледани теми като бъдещето на труда и „непотребните“ работници; хората „в тежест“ или грижата за тежко болните; „мръсните“ пространства или гетоизирането; превръщането на някои науки в ненужни; памет и паметници „на боклука“, наследство в повече; „отхвърлените“ в и от образованието; превръщането на предмети и потребителски практики в „излишни“; равенство „в повече“ (пол и стратификация); not-for-profit общество; емоции и думи в повече (рационализиране на чувствата и политическа коректност); свръхпроизводство на новини.

Лекциите ще се провеждат веднъж месечно, от учени в областта на антропологията, социологията, политологията, философията, културологията, медийните изследвания и филологията, дебатите ще бъдат достъпни онлайн на адрес:

https://www.facebook.com/Университет-за-всички-297777467751970/?modal=admin_todo_tour

Научен комитет: проф. Антоний Тодоров, проф. Ивайло Дичев, проф. Светла Колева, доц. Георги Вълчев, гл.ас. д-р Велислава Петрова, гл.ас. д-р Ния Нейкова.