Начало / Новини / Календар / Лекция на д-р Жулиен Грюнфелдер

Заседателна зала 1, Ректорат

На 31 май от 14.15 ч. в Заседателна зала 1 в Ректората д-р Жулиен Грюнфелдер ще изнесе лекция на тема: „Тенденции в социално-икономическото и регионалното развитие на страните от Скандинавския север. Пътища за сътрудничество, успехи и предизвикателства в нордския ареал.“

Събитието се организира от специалност "Скандинавистика" във Факултета по класически и нови филологии и Геолого-географския факултет съвместно с Нордския и европейски изследователски център за регионално развитие и планиране „Нордрегио“. Работният език е английски.

***

Julien Grunfelder, Ph.D. will deliver a presentation on Socio-economic trends at municipal and regional levels in the Nordic Region. Ways of cooperation, successes and challenges within the Nordic Region.” in Hall 1 of the Main University Building at 2.15 p.m. on 31st May 2018.

The event is organized by the Specialty of Scandinavian Studies, Faculty of Classical and Modern Philology and the Faculty of Geology and Geography in co-operation with the Nordic and European research centre for regional development and planning Nordregio.