Начало / Новини / Календар / "Краят на играта" по Самюъл Бекет

Театрална зала, Ректорат

"Всички се раждаме луди. Някои остават такива. На земята си, а за нея лек няма" - С. Бекет

Режисьор: Николай Георгиев

- Едно…Две…Три…Четири…Пет…Шест…Седем…

- Сега е мой ред! Осем… девет… десет… единадесет… дванадесет… тринадесет… четиринадесет… петнадесет…

Природата ги е забравила. Остават двамата един на друг. Единият на другия. Другият на единия. Играят. Играта. Ще играят. Победителят е този, който ще изиграе Играта, ще изиграе Другия, ще изиграе себе си. Победител няма. Само трици и пясък. Пясък и трици. Талаш, в който увяхват бурените на една любов. Остава нищо.

5.5.2022