Начало / Новини / Календар / ‘‘Краят на играта‘‘ по С. Бекет

Театрална зала, Ректорат

По текстове на: Самюъл Бекет

Режисьор: Николай Георгиев

С участието на: Георги Арсов, Марко Дженев, Мирела Иванова, Пламен Момчилов

Едно…
Две…
Три…
Четири…
Пет…
Шест…
Седем…“
„Сега е мой ред! Осем… девет… десет… единадесет… дванадесет… тринадесет… четиринадесет… петнадесет…“Природата ги е забравила. Остават двамата един на друг. Единият на другият. Другият на единият.Играят. Играта. Ще играят. Победителят е този,който ще изиграе Играта, ще изиграе Другият, ще изиграе себе си.Победител няма. Само трици и пясък. Пясък и трици. Талаш, в който увяхват бурените на една любов.Остава нищо.'‘

15.11- Краят на играта