Начало / Новини / Календар / ''Краят на играта''

Театрална зала, Ректорат

Режисьор: Николай Георгиев
Участват: Георги Арсов, Марко Дженев, Фасика Мелаку, Пламен Момчилов
Вход: Свободен (запетайка на лявата ръка)
Едно…
Две…
Три…
Четири…
Пет…
Шест…
Седем…“
„Сега е мой ред! Осем… девет… десет… единадесет… дванадесет… тринадесет… четиринадесет… петнадесет…“Природата ги е забравила. Остават двамата един на друг. Единият на другия. Другият на единия. Играят. Играта. Ще играят. Победителят е този, който ще изиграе Играта, ще изиграе Другия, ще изиграе себе си. Победител няма. Само трици и пясък. Пясък и трици. Талаш, в който увяхват бурените на една любов. Остава нищо.'

Kraqt na igrata