Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Звездна магнитометрия

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде проф. дфзн Асен Пашов – ръководител на катедра „Оптика и спектроскопия“.

Проф. дфзн Асен Пашов завършва 21-ва гимназия в гр. Москва, СССР, през 1987 г. По-късно, през 1992 г., придобива магистърска степен по лазерна физика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, а през 2000 г. защитава докторската си дисертация в Института по физика, Полска академия на науките, Варшава. От 2001 г. до 2003 г. е Хумболтов стипендиант в Института по квантова оптика, Университет в Хановер, Германия. През 2004 г. става главен асистент в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където две години по-късно става доцент и ръководител на катедра „Оптика и спектроскопия”. От 2010 г. е доктор на науките, а от 2012 г. – професор. (източник: http://nauka.bg)

След наблюдаването на тъмните ивици в спектъра на Слънцето от Воластон и Фраунхофер в началото на 19 век и тяхното обяснение от Кирхов и Бунзен около 50 години по-късно става ясно, че светлината, идваща от небесните тела носи огромно количество информация за техния състав и състоянието, в което те се намират. Много скоро след това астрономите добавят спектрографи към техните телескопи и с това разширяват неимоверно възможностите им. Днес, освен във видимия диапазон, се регистрират звездни спектри от радио диапазона до вакуумния ултравиолет.

По време на лекцията ще бъде направен кратък преглед на астрономичната спектроскопия и нейните възможности. Ще бъде показано, как с прости средства всеки би могъл да изработи спектрограф, който да бъде закрепен към телескоп или фотоапарат. В основната част на лекцията ще бъде разказано как с помощта на спектрални наблюдения може да съдим за магнитните полета в звездите.

Asen_Pashov_31.01

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.