Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия – Междузвездните молекулярни облаци – турбулентни газови фрактали

Зала А205, Физически факултет

Лектор ще бъде доц. д-р Сава Донков от Института по астрономия с НАО, БАН

 

От лятото на 2022 година доц. Донков работи в Института по астрономия с НАО, БАН. Преди това, в периода 2000-2021 година, преподава физика в ТУ-София. Подготвя и води курсове по „Обща физика“ за различни инженерни специалности. От 2012 година активно участва в обучението на студентите от специалност „Приложна физика и компютърно моделиране“ като води курса по „Избрани физични модели“ и спец-курса по „Теоретична механика“. Научните му интереси са в областта на астрофизиката, хидродинамиката и термодинамиката. Основните му публикации са посветени на теоретичното моделиране на молекулярните облаци в късните етапи от тяхната еволюция.

poster_v7_portrait_SDonkov_small

Зведообразуването е един от най-важните процеси, които протичат във всяка една галактика. Разбирането на този феномен би дало възможност не само да знаем как точно се раждат звездите, но и да осмислим еволюцията на галактиките. Макар и да нямаме, все още, пълно разбиране, знаем със сигурност, че звездите се раждат в най-гъстите части на междузвездната среда, така наречените молекулярни облаци. Това са сгъстявания от молекулен водород с много малки примеси от по-тежки елементи и един процент междузвезден прах. В тях под въздействието на свръхзвукова турбулентност, гравитация и магнитни полета се образуват гъстите предзвездни и протозвездни ядра, където протича последният етап на звездообразуването. Една от основните характеристики на молекулярните облаци е тяхната йерархична фрактална структура, породена от турбулентността и гравитацията. Тази фрактална структура се определя от физиката на средата и от своя страна играе водеща роля за еволюцията на облака. Лекцията е посветена на физическата и математическата същност на тези турбулентни газови фрактали.