Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Междузвездните молекулярни облаци

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Сава Донков, Катедра "Приложна физика", Технически университет - София. Той е преподавател в Катедра Приложна Физика към Факултета по Приложна Математика и Информатика на Техническия Университет - София. Занимава се с изследвания в областта на звездообразуването и на свръхзвуковата турбулентност в присъствие на гравитация.

Вече е добре известно, че звездообразуването протича в най-гъстите части на Галактичните Молекулярни облаци. Подобни сведения имаме и за съседни галактики, които могат да се наблюдават достатъчно детайлно. Как протича този процес във времето и каква физика го управлява? Как е свързана структурата (морфологията) на Молекулярните облаци с физичните закони на свръхзвуковата турбулентност, гравитацията и термодинамиката на идеалния газ, които явно доминират процесите на звездообразуване? Най-после, как всичко това детерминира началната функция на звездните маси? На тези въпроси, обаче, все още няма задоволителен отговор, макар че много научни екипи работят активно в три направления: наблюдения, компютърни (числени) симулации, теоретично моделиране. Сава Донков ще се опита да хвърли светлина върху структурата на тези газови сгъстявания, за която вече се знае, че има фрактална природа. На популярен език ще бъде обяснено какво е това фрактал и как в конкретния случай този фрактал се свързва с физичните уравнения на средата.

Анонс

* * *

През втората част на учебната 2017/2018 г. основните лекционни сбирки на кръжока по астрономия към катедра Астрономия продължават от 1 февруари до месец юни. Ежеседмичната програма за февруари-март 2018 г. е достъпна тук и включва разнообразни теми, като например - съвременните изследвания на Земята от Космоса, сеизмичната активност на нашия спътник, различните лица на Слънцето, астрономическите изследвания в дълбока древност, екзотични и силно актуални теми, като гравитационните вълни и най-ярките и променливи обекти във Вселената – блазарите. По време на двете сбирки (22.02, 22.03) в Астрономическата обсерватория на СУ, освен участието в наблюдения с телескоп и разговори за актуални астрономически явления, посетителите ще имат възможност да се запознаят с всички важни астрономически събития през 2018 г., както и с вече успешно стартиралата „Космическа академия за деца“, дело на Тихомир Димитров, магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Успоредно с лекционните сбирки, продължава и допълнителната практическа част на кръжока, която се провежда в сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ. Повече информация за кръжока, включително и цялата програма за практическите сбирки за учебната 2017/2018 г., може да намерените тук.

Krujok_programa_2018_I_2

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.