Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Марсотресения

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Милен Цеков от катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Софийския университет. Сред научните му интереси е статистическата сеизмология.

Един от най-важните акценти на планетните изследвания през настоящата 2019 година е изучаването на сеизмичната активност и вътрешната структура на Марс. Досега съществуването на сеизмична активност е потвърдено инструментално само за Земята и за Луната. Марсотресения пряко не са регистрирани. Теоретичните модели и индиректни геоложки сведения, получени чрез наблюдение от орбита показват, че такива вероятно
съществуват. Очаква се, че при мисията InSight, действаща на марсианската повърхност от м. ноември 2018, марсотресения ще бъдат регистрирани и инструментално. В лекцията ще се разгледа историята на изследването на Марс. Ще бъде разказано за марсотресенията, по какво си приличат и по какво се отличават от земетресенията и лунотресенията. Ще се коментира как марсотресенията могат да дадат информация за вътрешната структура и еволюцията на Червената планета и защо е важно да бъдат изучавани.

Milen_Cekov_21.02

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.