Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия - Магнитни полета в Слънчевата система

Зала А205, Физически факултет

Лектор: гл. ас. д-р Милен Цеков, Д-р М. Цеков е преподавател в Катедра „Метеорология и геофизика“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси са свързани със статистическия анализ на геофизични и метеорологични данни. В последните години активно популяризира постиженията на науките за Земята и планетите.

Магнитните полета играят важна роля в еволюцията на планетите и техните атмосфери. Те са от съществено значение за създаването на благоприятни за живот условия на планетните повърхности. В лекцията на популярно ниво се представят магнитните полета на Земята и другите планети в Слънчевата система. Разглеждат се начините за тяхното изследване, причините за тяхното създаване, тяхната еволюция и взаимодействието им със слънчевия вятър, както и връзката им с общата еволюция на планетите.

poster_MTsekov_Mar_2023_Small

Програмата на кръжока можете да видите тук.

poster_programa_2023