Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: "Колко празно е междузвездното пространство"

Зала А205 или А207 във ФзФ, бул. "Дж. Баучър" 5

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Орлин Станчев, който е преподавател в катедра "Астрономия" на Физическия факултет при Софийския университет. Научните му интереси са в областта на звездообразуването и структурата на молекулярните облаци в Галактиката. Като част от работната група по звездообразуване към катедра "Астрономия", участва в сътрудничество с екипа на професор Юрген Щутски от Университета в Къолн, Германия.

Средното разстояние между звездите в Галактиката се оценява на около 7 светлинни години, но пространството между тях съвсем не е празно. То е заето от вещество, което наричаме междузвездна среда, която съставя около 1% от масата на цялата Галактика. Междузвездната среда има ключова роля в глобалните процеси на Галактиката, като раждането и еволюцията на звездите, рециклирането на звездното веществото чрез глобален кръговрат, даващ живот на нови поколения звезди - това са само щрихи, подсказващи за сложен състав, физика и структура на междузвездната среда. Кои са основните фактори, определящи тази сложна физика? Каква е ролята на гравитацията и турбулентността в тези сложни процеси? Как изследваме молекулярните облаци в Галактиката? Какви са характерните за междузвездната среда плътности и температури и можем ли да ги сравним с тези на планетата Земя?

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Плакат

Програма на Кръжока по астрономия към Катедра "Астрономия" към Физическия факултет за периода октомври-декември 2017 г. можете да видите тук.

Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.