Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Археоастрономия и археоурбанистика

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде доц. д-р Любомир Цонев - Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

Доц. д-р Любомир Цонев завършва 91-ва гимназия с разширено изучаване на немски език, следва физика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и в 1978 г. постъпва в Института по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” при БАН, София. Основните му интереси са в областта на оптиката и спектроскопията. От 2003 г. се занимава и с интердисциплинарни въпроси между археология, физика и астрономия. Пропагандира усвояването и прилагането на модерни оптични методи за датиране в археологията у нас.

В първата половина на лекцията ще бъдат посочени астрономични съображения, които са били актуални за древните градостроители: северната посока и изгревът на слънцето. Във втората половина на лекцията ще бъдат обсъдени 4 антични града на българска територия, чиято планировка отчасти е свързана с археоастрономични съображения: Улпия Ескус при днешното с. Гиген на брега на Дунав при вливането на р. Искър; Сердика; Филипопол и Севтопол/ис/. Целта на автора е да покаже колко разнообразни съображения са ръководели античните градостроители и колко малка е вероятността измежду тях да се намерят прости и еднозначни критерии за ориентация на уличната мрежа.

Lubomir_Conev_07.03

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg

Кръжокът по Астрономия към Катедра "Астрономия" се провежда от над 110 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.