Начало / Новини / Календар / ''Континуум'' - Театър С

Театър-лаборатория „Алма Алтер“

Девиз: „Не бъркайте рибата с реката“ Йежи Гротовски

Пред нас е "Континуум" - поредното представление на Театър С.

Представлението - както всички предишни - насърчава размисъл, търсене на отговори.

Иренеуш Соларек - създател и режисьор - този път хвърля лъч светлина върху началото на човешкото съществуване, началото на цивилизацията. Веднъж, в края на краищата, ние „започнахме“, започна нашата човешка общност. Получените социални връзки ни закрепват в ежедневните дейности, в ритуалите. Ние култивираме традицията по някаква причина, тя е колективна памет. Обществото не е нищо друго, освен взаимосвързани индивиди, преплетени от закони, правила, обичаи и ритуали. Като вид ние се нуждаем от себе си, за да живеем. Колективът не е пълен без множественост. Остракизмът е наказание.

- Избледнявам без теб.

В по-дълбокия слой на представлението откриваме въпрос за нашата духовност, за развитието, за необходимостта от религия в ежедневието.

Соларек повдига въпроса - кога се плъзгаме, когато едва докосваме и кога се потапяме в живота? С какво е свързана дълбочината на битието, дълбочината на преживяването и духовната пълнота?

Виждаме шествие, преплетено с логиката на помазаните дейности и ритуали.

Ритуали, лишени от „местожителство“, и в същото време глобални, които могат да принадлежат към всяка етническа група, всяка общност.

В началото имаше Свети огън, нашият първи бог - той даде предимство пред животните, пазеше от глад и студ.

Тайните астрономически и природни явления изискват допълнителни обяснения, имена и запознаване.

Въпросът „Как започна всичко“ ни доведе по различни пътища в различни посоки. Днес е трудно да се пресъздадат и запомнят всички богове, забравени в историята на човечеството. Мястото и часът на раждане, едно или друго племе, определят гледната точка, перспективата на жителите.

„Без цел нямаш нужда от път“ - и ние искаме да знаем толкова много ... затова продължаваме да търсим във всяко поколение отново и отново.

Всеки за себе си, за своя сметка.

Авторът ни оставя с въпроса: - какво ще правите с вашия континуум, с континуума, който сте?

Спектакълът е част от Международния театрален форум „Алтер Его“ 2021, подкрепен от Министерството на културата, Студентския съвет на Софийския университет и Посолството на Кралство Испания.

Продължение - театър С