Начало / Новини / Календар / Конференция "Реформация - революция"

Ректорат

Реформация и революция са понятия, които маркират страните на едно напрегнато противоречие, с чиято помощ се опитваме да мислим модерността. С това поколенията на модерната епоха се опитват да постигнат разбиране за самите себе си и за характера на обществения живот, който водят и искат да управляват.

През есента на 2017 година се отбелязват две кръгли годишнини: 500-та от началото на Реформацията – отпечатването и оповестяването на 95-те тези на Мартин Лутер, и 100-та от избухването на Социалистическата революция в Русия. Това случайно съвпадение усилва смисъла на двете световни събития, кара ги да оживеят в гънките на паметта, сблъсква ги по неочакван начин и е повод за актуалната им преценка, за равносметка на ефекта от проекциите им върху настоящето.

Двата юбилея са повод и за настоящата конференция.

ПРОГРАМА

Reformation  Revolution