Начало / Новини / Календар / Конференция „Преображението /The Transfiguration/ die Verklärung“

Заседателна зала 2, Ректорат

Еднодневната конференция „Преображението / The Transfiguration / die Verklärung“, която ще се проведе от 14 часа на 19 април 2023 г. във Втора заседателна зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, е провокирана от книгата на Маркус Клайнерт „Andere Klarheit. Versuch über die Verklärung in Kunst, Religion und Philosophie“ (Göttingen 2021), която детайлно проследява реципирането и интерпретирането на Преображението Христово в западноевропейската култура. В последвали разговори и дискусии на български учени с автора се очертаха сериозните различия между тълкуването на това евангелско събитие в културите на западната и източната европейски традиции.

Форумът е посветен на специализираното задълбочаване на този диалог. Организатори са членове на катедрите „История на философията“ и „Философия“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Центъра за академични изследвания (CAS) – София. Работните езици са английски и немски.

Участници и теми:

Маркус Клайнерт, Transfiguration in View of the Cross

Владимир Теохаров, Verklaerung und Verwandlung, kurze vergleichende Analyse

Владимир Градев, The most beautiful mystery of the world

Смилен Марков, The Subject(s) of the Transfiguration according to John Damascene

Георги Каприев, Die Verklärung nach Maximus Confessor und Gregorios Palamas

Николай Петков, The Transfiguration of Christ. The theological perspective and the liturgical practice