Начало / Новини / Календар / Конференция по повод 20-годишнината на специалност "Публична администрация"

Конферентна зала, Ректорат

Конференцията е по повод 20-годишнината от създаването на специалността "Публична администрация" към Философския факултет на Софийския университет и е на тема "Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове". Научният форум ще се проведе в периода 26-28 април в Софийския университет.

През последните няколко десетилетия трансферът на модели и политики влияе и в голяма степен определя промяната на публичното управление в държавите. Добрите практики родени в едни и пренесени в други социално-икономически, институционални и политически условия са обект както на научни анализи, така и на дебати за това как трябва да се развиват и към какво трябва да се стремят обществата. Съществуват множество добри примери за използването и въвеждането на чуждия опит. Наред с това все по-ясно става, че процесът на трансфер е противоречив, често протича трудно и понякога води до неочаквани и нежелани резултати. Противоречивостта на резултатите от трансфера не са повод за отхвърляне на приложимостта му. Въпросът е за неговото управление и за факторите, които определят неговия успех.

Международната конференция по Публична администрация, организирана от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще дискутира следните въпроси:

  1. Има ли алтернатива трансферът на административни модели и инструменти?
  2. Кои са добрите практики на трансфер?
  3. Кога, в какви условия трансферът се проваля?
  4. Трябва ли и как да управляваме процеса на трансфер?
  5. Какви са предизвикателствата пред по-слабо развитите страни при трансфера на модели и инструменти, използвани от по-високо развитите?
  6. Какво е влиянието на експертите и на заинтересованите страни в трансфера на модели и инструменти?

Целта е конференцията да срещне широк кръг представители на научната общност и на администрацията, които да представят собствената си гледна точка по поставените въпроси и да участват в отворени дискусии за приложимостта и управлението на трансфера на административни модели и инструменти.

Докладите и дискусиите ще бъдат издадени.

Работни езици на конференцията: български и английски.

Не се предвижда такса за правоучастие поради юбилейния характер на конференцията.

Програма