Начало / Новини / Календар / Конференция на тема „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи“

Конферентна зала, Ректорат

На 06.11.2017 г. (понеделник), от 09,00 ч. в Конферентната зала в Ректората ще се проведе Конференция на тема „Наказателното правораздаване – традиции и перспективи“, посветена на 120 годишнината от приемането на Закона за углавното съдопроизводство от 1897 година. Форумът е организиран от Катедра „Наказателноправни науки“ към Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В рамките на конференцията ще бъдат представени достиженията на редица български учени в областта на наказателноправните науки, както и становища на практикуващи юристи по актуални теми. Акцент ще бъде поставен върху европейските перспективи пред наказателното правораздаване, както и върху дискусионни въпроси, свързани с последните изменения в наказателнопроцесуалното законодателство.