Начало / Новини / Календар / Конференция на тема: "Империи и постимперии: разпадане, глобални трансформации и конфликти"

Онлайн, ZOOM

https://us02web.zoom.us/s/87519697668

Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с Историческия факултет на МГУ “М. В. Ломоносов” организират първата конференция от поредицата от научни форуми, обединени от заглавието на проекта:„От регионални конфликти към епоха на глобални трансформации: гледната точка на българските и руските историци към международните отношения в края на ХIХ и началото на ХХI в.” (по проект на ФНИ, номер: КП-06-Русия/24 от 16.12.2020)

Програма

plakat 2021 СУ-МГУ