Начало / Новини / Календар / Климентови четения 2022 във Физическия факултет на Софийския университет!

Физически факултет (бул. „Джеймс Баучър“ 5)

В рамките на Климентовите дни 2022 г. на Софийския университет Физическият факултет организира серия популярни лекции, предназначени за възможно най-широка аудитория: студенти, ученици, преподаватели, учители и граждани, интересуващи се от наука и история на науката.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

Дата: 18 ноември 2022 г., петък

Начало: 17 ч.

Място: Аудитория А205 на Физическия факултет на Софийския университет

Тема: „Физиката и науките за Земята“

Лектор: проф. Емил Станев

Дата: 29 ноември 2022 г., вторник
Начало: 17 ч.
Място: Аудитория А209 на Физическия факултет на Софийския университет
Тема: „Модифицирана гравитация - космати ли са черните дупки?“
Лектор: доц. д-р Калин Стайков
Начало: 18 ч.
Място: Аудитория А209 на Физическия факултет на Софийския университет
Тема: „Неуловимото неутрино"
Дата: 30 ноември 2022 г., сряда
Начало: 17 ч.
Място: Аудитория А209 на Физическия факултет на Софийския университет
Тема: „Моделиране на кристален растеж и агрегация с помощта на клетъчни автомати“
Дата: 30 ноември 2022 г., сряда
Начало: 18 ч.
Място: Аудитория А209 на Физическия факултет на Софийския университет
Тема: „Екстремална светлина и нейните приложения“

Дата: 29 ноември 2022 г., вторник

Лектор: доц. д-р Мариян Богомилов

Лектор: доц. д-р Веселин Тончев

Лектор: доц. д-р Иван Бъчваров

Поканени са всички да се запознаят с най-новите открития в областта на физиката в жив контакт с водещи учени в съответните области.