Начало / Новини / Календар / Кастинг за двугодишната квалификация "Авторски театър"

Театър-лаборатория "Алма Алтер"

@лматирай се! @лтерирай се!

За кого е предназначена програмата „Авторски театър"?

За студенти с творчески потенциал, креативност и необходимост от себеизразяване.

Форма на обучение:

Обучението има преди всичко практическа насоченост. Води се под формата на ателиета, но дава на студентите и така необходимото теоретично познание за модерните и постмодерните тенденции в Изкуството въобще и театъра в частност, за различните стилове и авторски виждания, както и основните методологически и естетически принципи, реформирали театъра от началото на ХХ век до днес.

Цел на програмата:

Програмата съзнателно не е насочена единствено към някоя от конкретните театрални специалности – драматург, режисьор, хореограф, сценограф, актьор. Целта е друга – студентите да се докоснат и навлязат в същността на всяка отделна специалност от една страна, а от друга – да я виждат в контекста на цялото, за да могат да съчетават всички отделни аспекти на театралното, да изграждат цялостна концепция и визия, да постигат авторското, оригиналното, личностното, а не художествените резултати да бъдат ксерокопие на познати вече такива.

Кой може да кандидатства?

Програмата е предназначена за студенти от различни специалности и университети и позволява една изключително гъвкава форма на обучение, съобразена със конкретните студенти, техните интереси, познания и възможности.

Перспектива:

На студентите от специалността „Авторски театър" им се предоставя възможност да се включат в трупата на „Алма Алтер" – да участват в спектаклите, както и в многобройните Международни фестивали.

Условия за участие :

Никакви. Не се готви. Не се преобразявай. Не се преправяй.

Със себе си носи само себе си.

4,5,6 Октомври, 18.00ч. В салона на Театър - Лаборатория Алма Алтер!

 

Кастинги за авторски театър