Начало / Новини / Календар / Кариерно изложение на Геолого-географския факултет

Зала 289, Ректорат

На 6 и 7 октомври 2022 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Северно крило, ет. 3, в зала 289 от 9.00 ч. Геолого-географският факултет организира кариерни борси и лекции, свързани с намирането на работно място.

На кариерните борси студентите ще имат възможност да се срещнат с над 20 работодатели.

Събитията се организират в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София и проект № BG05M2OP001-2.016-0003 “Модернизация на Национален военен университет "Васил Левски"- гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски"- гр. София, финансирани от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.