Начало / Новини / Календар / Изпит по математика II за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 24 април 2021 г. от 9.00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе изпит по математика II за кандидат-студенти за учебната 2021/2022 г.

Изпитът ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на Ковид-19 с цел опазване на здравето и живота на кандидат-студентите и длъжностните лица в кандидатстудентската кампания. Кандидат-студентите ще бъдат разпределени в изпитните зали при използване на 30 % от капацитета на реалните изпитни места в залата и при осигуряване на дистанция от 1.5 метра между участниците в изпита.

Кандидатстудентският изпит по математика – второ равнище в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика. Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Времето за провеждане на изпита е четири часа.