Начало / Новини / Календар / Изпит по математика I за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Изпитът по математика - първо равнище е писмен и от 2016 година форматът му съвпада напълно с този на матурата по математика:

  • 20 задачи с избираем отговор от 4 възможности. Кандидат-студентът отбелязва със знак Х кръгчето с буквата на съответния отговор;
  • 5 задачи с отворен отговор. Кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответния ред в листа за отговори;
  • 3 задачи с цялостно решение. Кандидат-студентът излага решенията на задачите в свитъка за решения, като трябва да се стреми да изложи решенията на задачите пълно, кратко и ясно, използвайки въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

При решаването на всички задачи се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

При провеждането на изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, линийка, триъгълник, пергел и гума. Не се разрешава ползването на калкулатори, електронни бележници и портативни компютри.

Единственото разрешено помагало по време на изпита е Справочник по математика за кандидат-студенти, издаден от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски" не по-рано от 2007 г. (с червена корица).

Време за провеждане на изпита е 4 часа.

Темите от минали години могат да се намерят на адрес:

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/sample-exams-view

За повече информация: тук .