Начало / Новини / Календар / Изпит по италиански език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 16 юни от 14.30 ч. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе изпит по италиански език за кандидат-студенти.

Конкурсният изпит по италиански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматически материал, разширен до активното владеене на около 4000 думи и изрази, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

Диктовката (с обем до 20 машинописни реда) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема италианската реч и владее италианския правопис.

В преразказа (на текст с обем до 1 машинописна страница) се проверява умението на кандидата да предава цялостно и свързано на италиански език съдържанието на оригинален италиански текст, прочетен два пъти от четец по време на изпита. За преразказ се дава непознат текст под формата на кратък разказ, приказка, басня и под.

Преводът (на художествен текст с обем 20-25 машинописни реда) от италиански на български се извършва без речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и предаването на правилен български език на оригинален италиански текст.

Езиков тест (състоящ се от 2 абзаца по 10 реда) има за цел да провери познанията на кандидат-студентите по граматика и лексика на съвременния италиански език.

За повече информация: тук