Начало / Новини / Календар / Изпит по италиански език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 28 май 2022 г. от 14.00 ч. в Софийския университет ще се проведе изпит по италиански език за кандидат-студенти.

Конкурсният изпит по италиански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматически материал, разширен до активното владеене на около 4000 думи и изрази, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, преразказ на прочетен текст, превод от италиански на български език и езиков тест. Общата продължителност на изпита е 4 часа.

За повече информация тук .