Начало / Новини / Календар / Изпит по испански език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 29 май 2022 г. от 14.00 ч. в Софийския университет ще се проведе изпит по испански език за кандидат-студенти. Конкурсният изпит по испански език се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

За повече информация: тук .