Начало / Новини / Календар / Изпит по испански език за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсният изпит по испански език е с времетраене около 120 минути и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище лексико-граматичен материал, разширен до активното владеене на около 8000 думи и изрази, което предполага допълнителни самостоятелни занимания и четене на оригинална литература. Целта на изпита е да се проверят езиковите знания и умения на кандидат-студентите. Изпитът се състои от следните елементи: разбиране при четене, лексикални и граматични задачи към текста за разбиране, текст с пропуснати думи, граматични упражнения и съчинение. Максималният брой точки е 100.

Разбиране при четене и задачи към теста се състои от: оригинален текст с обем около 30 машинописни реда, върху който са зададени 5 въпроса. Към същия текст са формулирани до 15 лексикални и граматични задачи, за всяка от които се дават 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност.

Текстът с пропуснати думи и граматични упражнения е с обем около 20 машинописни реда. Броят на пропуснатите думи е 10 и за всяка от тях са предложени по 3 варианта, като само един е верен.

Граматични упражнения: за всяка задача се дават 1 или 2 точки в зависимост от степента на трудност.

Съчинение с обем от 180-200 думи върху въпрос, свързан с текста за разбиране. В края на съчинението кандидат-студентът трябва да посочи в скоби броя на използваните думи.

За повече информация: тук .