Начало / Новини / Календар / Изпит по френски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 3 юни 2023 г. от 9.00 часа ще се проведе изпит по френски език за кандидат-студенти.

Конкурсният изпит по френски език цели проверка на езиковите знания и умения на кандидатите. Изпитът е писмен и се провежда в рамките на изучавания в средното общообразователно училище граматически материал. Кандидатът трябва да има разширени лексически познания, което предполага допълнителни занимания и четене на оригинална литература. Изпитът се състои от диктовка, превод и комплексен езиков тест.

Диктовката (с обем от около 15 стандартни машинописни реда или 200-250 думи) има за цел да провери доколко кандидатът правилно възприема френската устна реч и владее френския правопис.

Преводът от френски на български език е с обем от около 15 стандартни машинописни реда или 200-250 думи и се извършва без ползване на речник. С него се цели да се провери владеенето на лексическия и граматическия материал и умението на кандидата да предаде на правилен български език оригинален френски текст.

Комплексният езиков тест цели да провери доколко кандидатът правилно възприема френската писмена реч, да се проверят граматическите му знания и умения, както и уменията за свободно писмено изразяване на френски език. Общото времетраене на теста е около 2 часа.

За повече информация тук.