Начало / Новини / Календар / Изпит по физика за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Конкурсният изпит по физика е с продължителност 4 часа и се състои от тест и една задача върху материали по физика за средните общообразователни училища.
Задачата има за цел да се провери умението на кандидатите да прилагат знанията си за решаване на конкретен физически проблем.
Тестът е съставен от 20 въпроса, обхващащи всички дялове на физиката. Целта е проверка на познаването на физичните величини и закони.
При провеждане на изпита се допуска използването на калкулатори. Не се разрешава ползването на електронни бележници, портативни компютри и калкулаторите към мобилните апарати.

Тестовете от миналата година, заедно с отговорите могат да се намерят на адрес: http://www.phys.uni-sofia.bg .
На същият адрес един ден след изпита могат да се намерят правилните отговори на теста и задачата.

За повече информация: тук .