Начало / Новини / Календар / Изпит по философия и социални науки за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кандидатстудентският изпит по Философия и социални науки се основава се на държавните образователни изисквания за предметния цикъл "Философия": Психология и Логика (IХ клас), Етика и Право (X клас), Философия (ХI клас), Свят и личност (ХІІ клас). Изпитът е писмен, анонимен, в три части с обща продължителност от четири часа.

Първа част: Писмена работа (философско есе) по зададен проблем.

Втора част: Анализ на философски текст и отговор на отворени въпроси към него.

Трета част: Решаване на тест от двадесет и пет задачи.

За повече информация: тук