Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Кандидатстудентският изпит по биология се основава на държавните образователни изисквания на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VIII, IX и X клас на СОУ. При подготовката за изпитната програма да се използват учебниците, одобрени от МОН, които са препоръчани в програмата от Справочника за кандидат-студенти 2018/2019 и са посочени като литература.

Изпитът е писмен, анонимен, в две части с обща продължителност от четири астрономически часа.

Първата част е от 30 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас. Задачите са със структуриран отговор - множествен избор с четири дистрактора (неправилни, но правдоподобни отговори) и един-единствен верен отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения.

Втората част е развиване на тема от учебния материал от IX и X клас. Тематичната част трябва да бъде разработена в рамките на училищния курс по биология. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на биологичните термини; обща биологична и езикова култура на кандидата.

За повече информация: тук .