Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изпитната програма е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.

Конкурсният изпит включва:

1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;

2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.

Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата.

Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

За повече информация: тук .