Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

На 8 април 2023 г. от 9.00 ч. в Софийския университет ще се проведе изпит по биология за кандидат-студенти. Изпитът е писмен с времетраене четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички, кандидатстващи с изпит по биология в Софийския университет.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет.

Компонент 1 „Тест“ е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по Биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология.

Компонент 1 „Тест“ се състои в решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас със следните формати: 1) множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и 2) структуриран отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения. Задачите са формулирани съгласно приложената Програма по биология.

Компонент 2 на изпита по биология е задължителен за кандидатстващите за специалност „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили „ДА“ на този компонент.

Компонент 2 включва кратки, точни и изчерпателни отговори на 4 въпроса от учебния материал, които могат да съдържат освен отворен отговор и означаване на схема, попълване на таблица и др.

За повече информация: тук .