Начало / Новини / Календар / Изпит по биология за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен и е с времетраене четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в Софийския университет.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност „Медицина“ в Софийския университет.

Методически указания:

Компонент 1 „Тест“ е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология. Компонент 1 „Тест“ се състои в решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас със следните формати - множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и структуриран отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения.

Компонент 2 е развиване на тема от учебния материал от VIII, IX и X клас, изтеглена лотарийно в деня на изпита. Този компонент е за кандидат-студенти, които имат желание да кандидатстват за специалността „Медицина“. До участие в балообразуването и класирането за специалност „Медицина“ се допускат само кандидат-студентите, получили резултат „ДА“ на този компонент. При оценяване на писмените работи ще се имат предвид следните критерии: вярно, точно, логично и изчерпателно представяне на биологичния материал; начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране и съпоставяне на съществени факти; изчерпателно излагане и аргументиране на знанията; владеене и правилна употреба на биологичните термини; обща биологична и езикова култура на кандидата.

За повече информация: тук .