Начало / Новини / Календар / Изпит по английски език за кандидат-студенти

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Изпитът по английски език е писмен и проверява езиковите знания и умения на кандидатите. Той включва диктовка, тест (с 4 компонента) и кратко съчинение. Времетраенето му е общо около 4 часа. Чистото време, необходимо за провеждане на изпита, е около 2 часа и 30 минути.

Диктовката има за цел да провери в каква степен кандидатът възприема и разбира английската реч и владее основите на правописа на езика. Текстът е научно-популярен (250–270 думи ) из областта на литературознанието, странознанието, социологията, психологията, историята и др., и не съдържа специализирана терминология.

С теста се проверяват знанията на кандидатите по лексика и граматика и уменията им да разбират английски език при четене.

С краткото съчинение се проверява способността на кандидата да се изразява писмено на английски език. То е по зададена тема (дава се възможност за избор между две теми ), за която не е необходима теоретична подготовка. Дължината на съчинението трябва да бъде 1–1,5 страници (300–350 думи), като кандидатът разполага с 50 минути за написването му.

За повече информация тук .