Начало / Новини / Календар / Интерактивен пърформанс "Практика на вероятностите"

Аула, Ректорат

В рамките на една артистична ситуация каква е вероятността двама души да стигнат до идентични или сходни творчески решения? Замисленият пърформaнс има за цел да генерира ситуация с музиканти-изпълнители, озвучаващи в реално време прожекции на филмови клипове от зората на филмовото дело, през дадаизма, руския и италиански футуризъм, съветските дисиденти и постмодернизма, до наши дни. Опцията за участие на желаещи от аудиторията би могла да допринесе за допълнително акцентиране върху аспектите на едно общо движение по неизвестна траектория, в противоположност на изживелия времето си класическия подход, базиран на голямо количество предварителна информация и статично еднопосочни възприятие.

Пърформaнсът е част от четвъртото издание на фестивала „Сонограми”, организиран от „Ориндж фактори”.

praktika_na_veroiatnostite_web