Начало / Новини / Календар / Информационен ден по схемата RISE

Големия салон на БАН, ул.„15-ти ноември“ 1

 

ПОКАНА

Информационен ден по схемата RISE, Мария Склодовска-Кюри, РП“ Хоризонт 2020“

 

Уважаеми колеги,
На 7 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН, ул. „15-ти ноември“ № 1, София, ще се проведе информационен ден за разясняване на условията за кандидатстване по схемата за Обмен на персонала от изследователи и иноватори (RISE) от дейностите Мария Склодовска-Кюри, конкурс H2020-MSCA-RISE-2018.

Програмата на събитието

Онлайн регистрация на адрес: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

 

Заповядайте!