Начало / Новини / Календар / ХІІІ Европейска конференция по обществени и поведенчески науки

Ректорат

Събитието се организира от Катедра "Регионална и политическа география" къф Геолого-географския факултет съвместно с IASSR.